[ntp:commitlogs] commit in whimsy.udel.edu:/deacon/backroom/ntp-dev

Harlan Stenn stenn at whimsy.udel.edu
Sun Oct 8 08:33:01 UTC 2006


stenn at whimsy.udel.edu fired the post-commit--009commitlogs trigger in /deacon/backroom/ntp-dev
  Committed the following deltas
  
  ======== clockstuff/clktest-opts.c ========
  D 1.7 2006/10/08 04:30:41-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 8 7 9/7/838
  P clockstuff/clktest-opts.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== clockstuff/clktest-opts.h ========
  D 1.7 2006/10/08 04:30:42-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 8 7 6/4/246
  P clockstuff/clktest-opts.h
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/Makefile.am ========
  D 1.6 2006/10/08 04:30:43-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 7 6 1/1/23
  P libopts/Makefile.am
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/autoopts.c ========
  D 1.9 2006/10/08 04:30:43-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 10 9 8/6/1082
  P libopts/autoopts.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/configfile.c ========
  D 1.9 2006/10/08 04:30:44-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 10 9 1/1/1277
  P libopts/configfile.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/cook.c ========
  D 1.8 2006/10/08 04:30:45-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 9 8 1/1/353
  P libopts/cook.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/enumeration.c ========
  D 1.8 2006/10/08 04:30:46-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 9 8 4/4/480
  P libopts/enumeration.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/genshell.c ========
  D 1.8 2006/10/08 04:30:47-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 9 8 3/1/341
  P libopts/genshell.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/genshell.h ========
  D 1.8 2006/10/08 04:30:48-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 9 8 5/3/150
  P libopts/genshell.h
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/load.c ========
  D 1.9 2006/10/08 04:30:48-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 10 9 1/1/518
  P libopts/load.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/makeshell.c ========
  D 1.10 2006/10/08 04:30:50-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 11 10 13/4/1105
  P libopts/makeshell.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/nested.c ========
  D 1.8 2006/10/08 04:30:50-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 9 8 1/1/703
  P libopts/nested.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/numeric.c ========
  D 1.8 2006/10/08 04:30:51-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 9 8 4/4/84
  P libopts/numeric.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/proto.h ========
  D 1.10 2006/10/08 04:30:51-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 11 10 1/1/99
  P libopts/proto.h
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/putshell.c ========
  D 1.9 2006/10/08 04:30:51-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 10 9 8/8/324
  P libopts/putshell.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/restore.c ========
  D 1.8 2006/10/08 04:30:52-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 9 8 2/2/204
  P libopts/restore.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/save.c ========
  D 1.9 2006/10/08 04:30:53-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 10 9 7/8/492
  P libopts/save.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/stack.c ========
  D 1.9 2006/10/08 04:30:54-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 10 9 3/3/261
  P libopts/stack.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/autoopts/options.h ========
  D 1.9 2006/10/08 04:30:55-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 10 9 131/64/855
  P libopts/autoopts/options.h
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/autoopts/usage-txt.h ========
  D 1.8 2006/10/08 04:30:56-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 9 8 1/1/354
  P libopts/autoopts/usage-txt.h
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== libopts/m4/libopts.m4 ========
  D 1.13 2006/10/08 04:30:56-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 14 13 1/1/488
  P libopts/m4/libopts.m4
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== ntpd/ntpd-opts.c ========
  D 1.28 2006/10/08 04:30:57-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 29 28 3/1/1053
  P ntpd/ntpd-opts.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== ntpd/ntpd-opts.h ========
  D 1.28 2006/10/08 04:30:58-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 29 28 6/4/360
  P ntpd/ntpd-opts.h
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== ntpd/ntpdsim-opts.c ========
  D 1.28 2006/10/08 04:30:59-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 29 28 3/1/1251
  P ntpd/ntpdsim-opts.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== ntpd/ntpdsim-opts.h ========
  D 1.28 2006/10/08 04:31:00-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 29 28 6/4/423
  P ntpd/ntpdsim-opts.h
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== ntpdc/ntpdc-opts.c ========
  D 1.28 2006/10/08 04:31:01-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 29 28 3/1/655
  P ntpdc/ntpdc-opts.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== ntpdc/ntpdc-opts.h ========
  D 1.28 2006/10/08 04:31:02-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 29 28 6/4/223
  P ntpdc/ntpdc-opts.h
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== ntpq/ntpq-opts.c ========
  D 1.30 2006/10/08 04:31:03-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 31 30 3/1/595
  P ntpq/ntpq-opts.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== ntpq/ntpq-opts.h ========
  D 1.30 2006/10/08 04:31:04-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 31 30 6/4/209
  P ntpq/ntpq-opts.h
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== ntpq/ntpq-opts.texi ========
  D 1.28 2006/10/08 04:31:04-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 29 28 1/1/455
  P ntpq/ntpq-opts.texi
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/sntp-opts.c ========
  D 1.27 2006/10/08 04:31:05-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 28 27 3/1/658
  P sntp/sntp-opts.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/sntp-opts.h ========
  D 1.27 2006/10/08 04:31:06-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 28 27 6/4/277
  P sntp/sntp-opts.h
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/Makefile.am ========
  D 1.4 2006/10/08 04:31:07-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 5 4 10/6/14
  P sntp/libopts/Makefile.am
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/autoopts.c ========
  D 1.6 2006/10/08 04:31:07-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 7 6 8/6/1082
  P sntp/libopts/autoopts.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/configfile.c ========
  D 1.6 2006/10/08 04:31:08-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 7 6 1/1/1277
  P sntp/libopts/configfile.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/cook.c ========
  D 1.5 2006/10/08 04:31:09-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 6 5 1/1/353
  P sntp/libopts/cook.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/enumeration.c ========
  D 1.5 2006/10/08 04:31:09-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 6 5 4/4/480
  P sntp/libopts/enumeration.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/genshell.c ========
  D 1.5 2006/10/08 04:31:10-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 6 5 3/1/341
  P sntp/libopts/genshell.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/genshell.h ========
  D 1.5 2006/10/08 04:31:11-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 6 5 5/3/150
  P sntp/libopts/genshell.h
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/load.c ========
  D 1.6 2006/10/08 04:31:11-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 7 6 1/1/518
  P sntp/libopts/load.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/makeshell.c ========
  D 1.7 2006/10/08 04:31:12-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 8 7 13/4/1105
  P sntp/libopts/makeshell.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/nested.c ========
  D 1.5 2006/10/08 04:31:13-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 6 5 1/1/703
  P sntp/libopts/nested.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/numeric.c ========
  D 1.5 2006/10/08 04:31:14-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 6 5 4/4/84
  P sntp/libopts/numeric.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/proto.h ========
  D 1.7 2006/10/08 04:31:14-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 8 7 1/1/99
  P sntp/libopts/proto.h
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/putshell.c ========
  D 1.6 2006/10/08 04:31:15-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 7 6 8/8/324
  P sntp/libopts/putshell.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/restore.c ========
  D 1.4 2006/10/08 04:31:15-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 5 4 2/2/204
  P sntp/libopts/restore.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/save.c ========
  D 1.6 2006/10/08 04:31:16-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 7 6 7/8/492
  P sntp/libopts/save.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/stack.c ========
  D 1.6 2006/10/08 04:31:17-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 7 6 3/3/261
  P sntp/libopts/stack.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/autoopts/options.h ========
  D 1.6 2006/10/08 04:31:18-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 7 6 131/64/855
  P sntp/libopts/autoopts/options.h
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/autoopts/usage-txt.h ========
  D 1.5 2006/10/08 04:31:18-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 6 5 1/1/354
  P sntp/libopts/autoopts/usage-txt.h
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== sntp/libopts/m4/libopts.m4 ========
  D 1.10 2006/10/08 04:31:20-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 11 10 1/1/488
  P sntp/libopts/m4/libopts.m4
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== util/ntp-keygen-opts.c ========
  D 1.27 2006/10/08 04:31:20-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 28 27 5/3/1030
  P util/ntp-keygen-opts.c
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------
  ======== util/ntp-keygen-opts.h ========
  D 1.27 2006/10/08 04:31:21-04:00 stenn at whimsy.udel.edu 28 27 6/4/319
  P util/ntp-keygen-opts.h
  C libopts-27.5.3
  ------------------------------------------------


More information about the commitlogs mailing list