[ntp:security] Odp.: After sending messaged with optional field set, the NTP server stops responding

Robert Pajak robert.pajak at pl.abb.com
Thu Sep 8 06:19:48 UTC 2016


-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: BCPG C# v1.6.1.0

mQENBFfRAVMBCACTTEZ/1e9CZYtSl6BaH+278R4sx7rfRrZzjhMG1ancUAUDHw8a
6fuI9Fj8N9n6y5zourDD3EmRIsMjLdXqVSFYLB669seh7wLNH1pXfbd4yZTV41Es
LtFyTEGRV1ehDhmlHYq4ESI3EXjOv0jt2Zds6KluVGrvWbm5rS8VCUZYbkRmENd3
osLSJJXSBTIR3nuSyHJtRWDdIzEkzvAlSAL+kt+JOSJs+0gOSNWwiNek9vWpeWMi
tynFCN30h6OvW34G7pdqLBo187qQuuGJ+wyg549JXIYULFJm6DDvfEN/reDDB5Bn
oSBgVTm+G2geD3i7TZz99PYR4BGmeh30cakbABEBAAG0F3JvYmVydC5wYWpha0Bw
bC5hYmIuY29tiQEcBBABAgAGBQJX0QFTAAoJEO7KWRuUClJCEHYH/3ZgqfLJIMi0
6oXMQL82HmfsT1Rsjn/qGBa07OBgP28EXEcFSe/2DNdcQArfcO0p87Gin0PMvq4u
NpzoWFrlmdMURSdVrDU79wezjTH4AqMDlmEuCI78xwx/8X4EhMwLXK2qQOI7EVFJ
eQFghQkkG26BAkvEyb22RaUu0j5skgsEJdQ11F/2gyy/jjZ6p8DKUvv4P2O7L1Pe
RHAR8pPsK+euTJtOYXLFRqLnQE6HutX9fnn4GMJYj9PH43GcHYul+GtvJ433Yzt6
UJkLdy91FWHqg6rDIgNgDkHtZ9uhTXf8dA6PlX8zNs5JGgVJ0WZbC+QPZhiRlWve
402VnASlTfk=
=8EIC
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----


The test client: Spirent Studio. However the software should not be needed, the pcap file should be enough to know how to reproduce the problem.


Kind regards

Robert________________________________
Od: Danny Mayer <mayer at ntp.org>
Wysłane: 8 września 2016 05:11:55
Do: Robert Pajak; security at ntp.org
DW: Anand Vaishakh; Piotr Filipek; techsupport at meinberg.de; Shwetha Shetty
Temat: Re: [ntp:security] After sending messaged with optional field set, the NTP server stops responding

Robert,

Do you have a PGP key so we can encrypt the email messages? Also what
are you using for a test client which I assume is the 10.20.200.201 address.

Danny

'

ABB Business Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 04-713, ul. Żegańska 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000346179, nr REGON: 142142520, nr NIP 952-208-16-05, kapitał zakładowy 50.000,00 zł. ABB Business Services Sp. z o.o. with registered seat at 1 Żeganska Street, 04-713 Warsaw, Poland, registered in the Register of Entrepreneurs of the Polish Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Economic Department, under KRS No. 0000346179, REGON No. (statistical number): 142142520, NIP No. (taxpayer identification number) PL9522081605, share capital: 50,000.00 PLN.
________________________________
UWAGA: Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość omyłkowo lub nie jesteście Państwo jej adresatem niniejszym informujemy, że przeglądanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie tej informacji jest zabronione. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie nadawcy o omyłkowym otrzymaniu tej wiadomości oraz o jej usunięcie wraz z ewentualnymi załącznikami. Dziękujemy.

Informujemy, że prawa własności intelektualnej do niniejszej wiadomości wraz z załącznikami mogą należeć do ABB.

ATTENTION: This e-mail message is intended only for the named recipient(s) above and may contain confidential information. If you have received this message in error, or are not the named recipient(s), you are hereby notified that any review, copying or distribution of this transmittal is prohibited. Please immediately notify the sender and delete this e-mail message from your computer. Thank you. You are hereby notified that ABB may be the owner of the intellectual property rights to this e-mail message and its enclosures. ';
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ntp.org/private/security/attachments/20160908/3a03ed4e/attachment.html>


More information about the security mailing list